Privacy Policy

some description

የግላዊነት ፖሊሲ ============== ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው፡ ኦገስት 18፣ 2022 ይህ የግላዊነት ፖሊሲ አገልግሎቱን ሲጠቀሙ መረጃዎን ስለመሰብሰብ፣ ስለመጠቀም እና ይፋ ማድረግ ላይ ፖሊሲዎቻችንን እና ሂደቶችን ይገልፃል እና ስለእሱ ሲነግርዎት የግላዊነት መብቶችህ እና ህጉ እንዴት እንደሚጠብቅህ። አገልግሎቱን ለማቅረብ እና ለማሻሻል የእርስዎን የግል ውሂብ እንጠቀማለን።ትርጓሜ እና ፍቺዎች ============================= ትርጓሜ ------------ ቃላቶቹ የመጀመርያው ፊደል አቢይ የሆነበት በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ፍቺዎች አሏቸው። የሚከተሉት ትርጓሜዎች በነጠላ ወይም በብዙ ቁጥር ቢገለጡም ተመሳሳይ ትርጉም ይኖራቸዋል። ፍቺዎች ----------- ለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ዓላማ፡ * መለያ ማለት አገልግሎታችንን ወይም የአገልግሎታችንን ክፍሎች እንድትደርሱበት የተፈጠረ ልዩ መለያ ማለት ነው። * ኩባንያ (በዚህ ስምምነት ውስጥ “ኩባንያው”፣ “እኛ” ወይም “የእኛ” ተብሎ የሚጠራው) Gizemart LLC፣ ማላዊ ጎዳናን ያመለክታል። * ኩኪዎች በኮምፒተርዎ፣ በሞባይል መሳሪያዎ ወይም በማንኛውም ሌላ መሳሪያዎ ላይ በድር ጣቢያ የሚቀመጡ ትናንሽ ፋይሎች ሲሆኑ በዚያ ድረ-ገጽ ላይ ከብዙ አጠቃቀሞች መካከል የአሰሳ ታሪክዎን ዝርዝሮች የያዙ ናቸው። * ሀገር የሚያመለክተው ኢትዮጵያ * መሳሪያ ማለት አገልግሎቱን ማግኘት የሚችል እንደ ኮምፒውተር፣ ሞባይል ስልክ ወይም ዲጂታል ታብሌት ማለት ነው። * የግል መረጃ ማለት ከታወቀ ወይም ሊለይ ከሚችል ግለሰብ ጋር የሚገናኝ ማንኛውም መረጃ ነው። * አገልግሎት ድር ጣቢያውን ያመለክታል. * አገልግሎት አቅራቢ ማለት ድርጅቱን ወክሎ መረጃውን የሚያሰራ ማንኛውም የተፈጥሮ ወይም ህጋዊ ሰው ማለት ነው። በኩባንያው የተቀጠሩ የሶስተኛ ወገን ኩባንያዎችን ወይም ግለሰቦችን አገልግሎቱን ለማመቻቸት፣ አገልግሎቱን በኩባንያው ስም ለመስጠት፣ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ አገልግሎቶችን ለማከናወን ወይም ኩባንያው አገልግሎቱን እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በመተንተን እንዲረዳው ይረዳል። * የአጠቃቀም መረጃ የሚያመለክተው በአገልግሎቱ አጠቃቀም ወይም በራሱ ከአገልግሎት መሠረተ ልማት (ለምሳሌ የገጽ ጉብኝት ቆይታ) በራስ ሰር የሚሰበሰብ መረጃ ነው። * ድር ጣቢያ Gizemart የሚያመለክተው ከ ተደራሽ ነው። * አገልግሎት አቅራቢ ማለት ድርጅቱን ወክሎ መረጃውን የሚያሰራ ማንኛውም የተፈጥሮ ወይም ህጋዊ ሰው ማለት ነው። በኩባንያው የተቀጠሩ የሶስተኛ ወገን ኩባንያዎችን ወይም ግለሰቦችን አገልግሎቱን ለማመቻቸት፣ አገልግሎቱን በኩባንያው ስም ለመስጠት፣ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ አገልግሎቶችን ለማከናወን ወይም ኩባንያው አገልግሎቱን እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በመተንተን እንዲረዳው ይረዳል። * የአጠቃቀም መረጃ የሚያመለክተው በአገልግሎቱ አጠቃቀም ወይም በራሱ ከአገልግሎት መሠረተ ልማት (ለምሳሌ የገጽ ጉብኝት ቆይታ) በራስ ሰር የሚሰበሰብ መረጃ ነው። * ድር ጣቢያ Gizemart የሚያመለክተው ከ ተደራሽ ነው። * አገልግሎት አቅራቢ ማለት ድርጅቱን ወክሎ መረጃውን የሚያሰራ ማንኛውም የተፈጥሮ ወይም ህጋዊ ሰው ማለት ነው። በኩባንያው የተቀጠሩ የሶስተኛ ወገን ኩባንያዎችን ወይም ግለሰቦችን አገልግሎቱን ለማመቻቸት፣ አገልግሎቱን በኩባንያው ስም ለመስጠት፣ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ አገልግሎቶችን ለማከናወን ወይም ኩባንያው አገልግሎቱን እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በመተንተን እንዲረዳው ይረዳል። * የአጠቃቀም መረጃ የሚያመለክተው በአገልግሎቱ አጠቃቀም ወይም በራሱ ከአገልግሎት መሠረተ ልማት (ለምሳሌ የገጽ ጉብኝት ቆይታ) በራስ ሰር የሚሰበሰብ መረጃ ነው። * ድር ጣቢያ Gizemart የሚያመለክተው ከ ተደራሽ ነው። ድርጅቱን ወክሎ አገልግሎቱን ለመስጠት፣ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ አገልግሎቶችን ለማከናወን ወይም ኩባንያው አገልግሎቱን እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በመተንተን ለመርዳት። * የአጠቃቀም መረጃ የሚያመለክተው በአገልግሎቱ አጠቃቀም ወይም በራሱ ከአገልግሎት መሠረተ ልማት (ለምሳሌ የገጽ ጉብኝት ቆይታ) በራስ ሰር የሚሰበሰብ መረጃ ነው። * ድር ጣቢያ Gizemart የሚያመለክተው ከ ተደራሽ ነው። ድርጅቱን ወክሎ አገልግሎቱን ለመስጠት፣ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ አገልግሎቶችን ለማከናወን ወይም ኩባንያው አገልግሎቱን እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በመተንተን ለመርዳት። * የአጠቃቀም መረጃ የሚያመለክተው በአገልግሎቱ አጠቃቀም ወይም በራሱ ከአገልግሎት መሠረተ ልማት (ለምሳሌ የገጽ ጉብኝት ቆይታ) በራስ ሰር የሚሰበሰብ መረጃ ነው። * ድር ጣቢያ Gizemart የሚያመለክተው ከ ተደራሽ ነው። * እርስዎ ማለት አገልግሎቱን የሚጠቀም ወይም የሚጠቀመው ግለሰብ፣ ወይም ኩባንያው፣ ወይም ሌላ ህጋዊ አካል እንደ አስፈላጊነቱ እንደዚህ ያለ ግለሰብ አገልግሎቱን የሚጠቀምበት ወይም የሚጠቀምበት ግለሰብ ማለት ነው። የእርስዎን የግል መረጃ መሰብሰብ እና መጠቀም ======================================= የተሰበሰቡ የውሂብ አይነቶች - ------------------ የግል መረጃ ~~~~~~~~~~~~ አገልግሎታችንን በሚጠቀሙበት ወቅት፣ እንዲያቀርቡልን ልንጠይቅዎ እንችላለን። እርስዎን ለማግኘት ወይም ለመለየት የሚያገለግሉ አንዳንድ በግል የሚለይ መረጃ። በግል ሊለይ የሚችል መረጃ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል ነገር ግን በዚህ አይወሰንም: * ኢሜል አድራሻ * የመጀመሪያ ስም እና የአያት ስም * ስልክ ቁጥር * አድራሻ, ግዛት, ግዛት, ዚፕ/ፖስታ ኮድ, ከተማ * የአጠቃቀም ዳታ አጠቃቀም ውሂብ ~~~~~~~~~ ~~ የአጠቃቀም ዳታ አገልግሎቱን ሲጠቀሙ በራስ ሰር ይሰበሰባል። የአጠቃቀም ውሂቡ እንደ መሳሪያዎ የበይነመረብ ፕሮቶኮል አድራሻ (ለምሳሌ አይፒ አድራሻ)፣ የአሳሽ አይነት፣ የአሳሽ ስሪት፣ የሚጎበኟቸው የአገልግሎታችን ገፆች፣ የጉብኝትዎ ጊዜ እና ቀን፣ በእነዚያ ገጾች ላይ ያሳለፉት ጊዜ፣ ልዩ መሳሪያ ያሉ መረጃዎችን ሊያካትት ይችላል። መለያዎች እና ሌሎች የምርመራ መረጃዎች. አገልግሎቱን በሞባይል ወይም በሞባይል ሲደርሱ፣ የሚጠቀሙት የሞባይል መሳሪያ አይነት፣ የሞባይል መሳሪያዎ ልዩ መታወቂያ፣ የተንቀሳቃሽ መሳሪያዎ አይፒ አድራሻ፣ ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ጨምሮ የተወሰኑ መረጃዎችን በራስ ሰር እንሰበስብ ይሆናል። ኦፐሬቲንግ ሲስተም፣ የምትጠቀመው የሞባይል ኢንተርኔት ማሰሻ አይነት፣ ልዩ የመሣሪያ መለያዎች እና ሌሎች የምርመራ መረጃዎች። አገልግሎታችንን በሚጎበኙበት ጊዜ ወይም አገልግሎቱን በተንቀሳቃሽ መሳሪያ ወይም በደረሱበት ጊዜ አሳሽዎ የሚልከውን መረጃ ልንሰበስብ እንችላለን። የመከታተያ ቴክኖሎጂዎች እና ኩኪዎች ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~በእኛ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ለመከታተል ኩኪዎችን እና ተመሳሳይ የመከታተያ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን። የተወሰኑ መረጃዎችን ያቅርቡ እና ያከማቹ። መረጃን ለመሰብሰብ እና ለመከታተል እና አገልግሎታችንን ለማሻሻል እና ለመተንተን ጥቅም ላይ የዋሉ የመከታተያ ቴክኖሎጂዎች ቢኮኖች፣ መለያዎች እና ስክሪፕቶች ናቸው። የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡ * ኩኪዎች ወይም አሳሽ ኩኪዎች። ኩኪ በመሣሪያዎ ላይ የተቀመጠ ትንሽ ፋይል ነው። አሳሽዎ ሁሉንም ኩኪዎች እንዳይቀበል ወይም ኩኪ መቼ እንደሚላክ እንዲጠቁም ማዘዝ ይችላሉ። ሆኖም፣ ኩኪዎችን ካልተቀበልክ፣ የአገልግሎታችንን አንዳንድ ክፍሎች መጠቀም ላይችል ይችላል። የአሳሽዎን ቅንጅት ካላስተካከሉ በስተቀር ኩኪዎችን ውድቅ ያደርጋል፣ አገልግሎታችን ኩኪዎችን ሊጠቀም ይችላል። * ፍላሽ ኩኪዎች። አንዳንድ የአገልግሎታችን ባህሪያት ስለ ምርጫዎችዎ ወይም በአገልግሎታችን ላይ ስለሚያደርጉት እንቅስቃሴ መረጃ ለመሰብሰብ እና ለማከማቸት በአካባቢው የተከማቹ ነገሮችን (ወይም ፍላሽ ኩኪዎችን) ሊጠቀሙ ይችላሉ። ፍላሽ ኩኪዎችን ለአሳሽ ኩኪዎች በሚጠቀሙት የአሳሽ ቅንጅቶች አይተዳደሩም። ፍላሽ ኩኪዎችን እንዴት መሰረዝ እንደሚችሉ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን ያንብቡ "የማሰናከል ወይም የአካባቢ የተጋሩ ነገሮችን ለመሰረዝ ቅንጅቶችን የት መቀየር እችላለሁ?" ላይ ይገኛል። * የድር ቢኮኖች። አንዳንድ የአገልግሎታችን ክፍሎች እና ኢሜይሎቻችን ዌብ ቢኮኖች በመባል የሚታወቁ ትንንሽ ኤሌክትሮኒክስ ፋይሎችን ሊይዙ ይችላሉ (እንዲሁም ግልጽ gifs፣ ፒክስል መለያዎች እና ነጠላ ፒክስል gifs ይባላሉ) ኩባንያው ለምሳሌ እነዚያን ገጾች የጎበኙ ተጠቃሚዎችን እንዲቆጥር ያስችለዋል። ወይም ኢሜል ከፍቷል እና ለሌሎች ተዛማጅ የድርጣቢያ ስታቲስቲክስ (ለምሳሌ የአንድ የተወሰነ ክፍል ታዋቂነት መመዝገብ እና የስርዓት እና የአገልጋይ ታማኝነት ማረጋገጥ)። ኩኪዎች "ቋሚ" ወይም "ክፍለ-ጊዜ" ኩኪዎች ሊሆኑ ይችላሉ. ከመስመር ውጭ በሚሄዱበት ጊዜ የማያቋርጥ ኩኪዎች በግል ኮምፒተርዎ ወይም በሞባይል መሳሪያዎ ላይ ይቀራሉ፣ የክፍለ-ጊዜ ኩኪዎች ደግሞ የድር አሳሽዎን እንደዘጉ ይሰረዛሉ። ስለ ኩኪዎች በ[የግላዊነት ፖሊሲዎች ድህረ ገጽ] (https://www.privacypolicies) ላይ የበለጠ ይወቁ። com/blog/privacy-policy- አብነት/#የኩኪዎች_ምዝግብ ማስታወሻ_ፋይሎችን_እና_መከታተያ) መጣጥፍ። ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ዓላማዎች ሁለቱንም የክፍለ ጊዜ እና የማያቋርጥ ኩኪዎችን እንጠቀማለን- * አስፈላጊ / አስፈላጊ የኩኪዎች አይነት: የክፍለ ጊዜ ኩኪዎች: በእኛ ዓላማ የሚተዳደሩ: እነዚህ ኩኪዎች በድረ-ገፁ በኩል የሚገኙ አገልግሎቶችን ለእርስዎ ለማቅረብ እና የተወሰኑትን እንዲጠቀሙ ለማስቻል አስፈላጊ ናቸው ። የእሱ ባህሪያት. ተጠቃሚዎችን ለማረጋገጥ እና የተጠቃሚ መለያዎችን ማጭበርበር ለመከላከል ይረዳሉ። ያለ እነዚህ ኩኪዎች፣ የጠየቁዋቸው አገልግሎቶች ሊሰጡ አይችሉም፣ እና እነዚህን አገልግሎቶች ለእርስዎ ለመስጠት እነዚህን ኩኪዎች ብቻ እንጠቀማለን። * የኩኪዎች ፖሊሲ / ማስታወቂያ ተቀባይነት የኩኪ ዓይነት፡ የማያቋርጥ ኩኪዎች የሚተዳደረው፡ በእኛ ዓላማ፡ እነዚህ ኩኪዎች ተጠቃሚዎች በድረ-ገጹ ላይ የኩኪዎችን አጠቃቀም እንደተቀበሉ ይለያሉ። * የተግባራዊነት ኩኪዎች አይነት፡ ቀጣይነት ያለው ኩኪዎች የሚተዳደረው በእኛ ዓላማ፡ እነዚህ ኩኪዎች ድህረ ገጹን ሲጠቀሙ ያደረጓቸውን ምርጫዎች እንድናስታውስ ያስችሉናል፣ ለምሳሌ የመግቢያ ዝርዝሮችዎን ወይም የቋንቋ ምርጫዎን ማስታወስ። የእነዚህ ኩኪዎች አላማ የበለጠ ግላዊ ልምድን ለማቅረብ እና ድህረ ገጹን በተጠቀሙ ቁጥር ምርጫዎችዎን ዳግም እንዳያስገቡ ለማድረግ ነው። ስለምንጠቀምባቸው ኩኪዎች እና ስለ ኩኪዎች ምርጫዎችዎ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የእኛን የኩኪ ፖሊሲ ወይም የግላዊነት መመሪያችንን የኩኪዎች ክፍል ይጎብኙ። የእርስዎን የግል መረጃ መጠቀም ----------------------------------- ኩባንያው የግል መረጃን ለሚከተሉት ዓላማዎች ሊጠቀም ይችላል፡ * አገልግሎታችንን ለማቅረብ እና ለማቆየት፣ ጨምሮ የአገልግሎታችንን አጠቃቀም ለመከታተል. * መለያዎን ለማስተዳደር፡- እንደ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ምዝገባዎን ለማስተዳደር። የሚያቀርቡት ግላዊ መረጃ እንደ ተመዝጋቢ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ የአገልግሎቱን የተለያዩ ተግባራትን ማግኘት ይችላል። * ውሉን ለመፈፀም፡ ለገዛሃቸው ምርቶች፣ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች የግዢ ውል ማደግ፣ ማክበር እና መፈጸም ወይም በአገልግሎቱ በኩል ከእኛ ጋር ላለው ማንኛውም ሌላ ውል። * እርስዎን ለማግኘት፡ እርስዎን በኢሜይል፣ በስልክ ጥሪዎች፣ በኤስኤምኤስ ወይም በሌሎች ተመሳሳይ የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ዘዴዎች ለምሳሌ እንደ የሞባይል መተግበሪያ የግፋ ማሳወቂያዎች ካሉ ተግባራት፣ ምርቶች ወይም ውል ከተዋዋሉ አገልግሎቶች፣ የደህንነት ዝመናዎችን ጨምሮ መረጃ ሰጪ ግንኙነቶችን በተመለከተ እርስዎን ለማግኘት። ለትግበራቸው አስፈላጊ ወይም ምክንያታዊ በሚሆንበት ጊዜ. * መረጃን ላለመቀበል ካልመረጡ በቀር እርስዎ ከገዙት ወይም ከጠየቋቸው ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ስለ ሌሎች ዕቃዎች ፣ አገልግሎቶች እና ዝግጅቶች ዜና ፣ ልዩ ቅናሾች እና አጠቃላይ መረጃዎችን ለእርስዎ ለማቅረብ ። * ጥያቄዎችዎን ለማስተዳደር፡ ወደ እኛ ያቀረቡትን ጥያቄዎች ለመሳተፍ እና ለማስተዳደር። * ለንግድ ዝውውሮች፡ መረጃዎን ለመገምገም ወይም ለመምራት ልንጠቀምበት እንችላለን ውህደት፣ መልቀቅ፣ መልሶ ማዋቀር፣ መልሶ ማደራጀት፣ መፍረስ፣ ወይም ሌሎች ንብረቶቻችንን አንዳንድ ወይም ሁሉንም ሽያጭ ወይም ማስተላለፍ፣ ለጉዳዩ አሳሳቢነት ወይም እንደ ኪሳራ፣ ኪሳራ አካል , ወይም ተመሳሳይ ሂደት፣ በአገልግሎታችን የተያዙ የግል መረጃዎች ከተላለፉ ንብረቶች መካከል አንዱ ነው። * ለሌሎች ዓላማዎች፡ የእርስዎን መረጃ ለሌሎች ዓላማዎች ለምሳሌ እንደ የውሂብ ትንተና፣ የአጠቃቀም አዝማሚያዎችን መለየት፣የእኛን የማስተዋወቂያ ዘመቻዎች ውጤታማነት መወሰን እና አገልግሎታችንን፣ምርቶቻችንን፣አገልግሎታችንን፣ግብይትን እና ልምድዎን ለመገምገም እና ለማሻሻል። በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ የእርስዎን ግላዊ መረጃ ልናካፍል እንችላለን፡ * ከአገልግሎት አቅራቢዎች ጋር፡ የአገልግሎታችንን አጠቃቀም ለመቆጣጠር እና ለመተንተን፣ እርስዎን ለማግኘት የእርስዎን ግላዊ መረጃ ከአገልግሎት አቅራቢዎች ጋር ልናካፍል እንችላለን። * ለንግድ ዝውውሮች፡- ከማንኛውም የውህደት፣ የኩባንያ ንብረት ሽያጭ፣ የገንዘብ ድጋፍ ወይም ሁሉንም ወይም ከንግድ ስራችን የተወሰነ ክፍል ጋር በተያያዘ ወይም በድርድር ወቅት የእርስዎን የግል መረጃ ልናካፍል ወይም ልናስተላልፍ እንችላለን። * ከተባባሪዎች ጋር፡ የእርስዎን መረጃ ለተባባሪዎቻችን ልናካፍል እንችላለን፣ በዚህ ጊዜ አጋር ድርጅቶች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ እንዲያከብሩ እንጠይቃለን። ተባባሪዎች የኛን ወላጅ ኩባንያ እና ማንኛቸውም ሌሎች ቅርንጫፎች፣ ሽርክና አጋሮች ወይም ሌሎች የምንቆጣጠራቸው ወይም ከእኛ ጋር በጋራ ቁጥጥር ስር ያሉ ኩባንያዎችን ያካትታሉ። * ከንግድ አጋሮች ጋር፡ የተወሰኑ ምርቶችን፣ አገልግሎቶችን ወይም ማስተዋወቂያዎችን ለእርስዎ ለማቅረብ የእርስዎን መረጃ ከንግድ አጋሮቻችን ጋር ልናጋራ እንችላለን። * ከሌሎች ተጠቃሚዎች ጋር፡ የግል መረጃን ስታካፍል ወይም ከሌሎች ተጠቃሚዎች ጋር በህዝባዊ ቦታዎች ስትገናኝ እንደዚህ አይነት መረጃ በሁሉም ተጠቃሚዎች ሊታይ እና በውጭ ሊሰራጭ ይችላል። *በፈቃድዎ፡- ከእርስዎ ፈቃድ ጋር የእርስዎን የግል መረጃ ለሌላ ዓላማ ልንገልጽ እንችላለን። የግል መረጃዎን ማቆየት --------------------------- ኩባንያው የግል መረጃዎን አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ ብቻ ያቆያል በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ውስጥ ለተቀመጡት ዓላማዎች። ህጋዊ ግዴታዎቻችንን ለማክበር (ለምሳሌ፣ የሚመለከታቸውን ህጎች ለማክበር ውሂብህን ማቆየት ከተጠየቅን)፣ አለመግባባቶችን ለመፍታት እና ህጋዊ ስምምነቶችን እና ፖሊሲዎቻችንን ለማስፈጸም አስፈላጊ በሆነው መጠን የእርስዎን የግል ውሂብ እንይዘዋለን እና እንጠቀማለን። ኩባንያው ለውስጣዊ ትንተና ዓላማዎች የአጠቃቀም መረጃን ያቆያል። የአጠቃቀም መረጃ በአጠቃላይ ለአጭር ጊዜ ይቆያል፣ ይህ መረጃ ደህንነትን ለማጠናከር ወይም የአገልግሎታችንን ተግባር ለማሻሻል ጥቅም ላይ ካልዋለ በስተቀር ወይም ይህን ውሂብ ረዘም ላለ ጊዜ የማቆየት ግዴታ ካለብን በስተቀር። የእርስዎን የግል መረጃ ማስተላለፍ ----------------የእርስዎ መረጃ፣የግል መረጃን ጨምሮ፣በኩባንያው ኦፕሬሽን ቢሮዎች እና በሂደቱ ውስጥ የተሳተፉ አካላት በሚገኙባቸው ሌሎች ቦታዎች. ይህ ማለት ይህ መረጃ ከእርስዎ ግዛት፣ አውራጃ፣ ሀገር ወይም ሌላ የመንግስት ስልጣን ውጭ ላሉ ኮምፒውተሮች ሊተላለፍ እና ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው የውሂብ ጥበቃ ህጎች ከእርስዎ ስልጣን ከተለዩት። ለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ፈቃድዎ እና እንደዚህ ያለ መረጃ ማስገባትዎ ለዚያ ማስተላለፍ ያለዎትን ስምምነት ይወክላል። ኩባንያው መረጃዎ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ መሰረት መያዙን ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉንም እርምጃዎች ይወስዳል እና የግል ውሂብዎን ወደ ድርጅት ወይም ሀገር ማስተላለፍ አይቻልም የደህንነትን ጨምሮ በቂ ቁጥጥር ከሌለ በስተቀር የእርስዎ ውሂብ እና ሌላ የግል መረጃ። የእርስዎን የግል ውሂብ ይፋ ማድረግ --------------------------------- የንግድ ግብይቶች ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ኩባንያው በውህደት፣ ግዥ ወይም የንብረት ሽያጭ ላይ ከተሳተፈ፣ የእርስዎ የግል መረጃ ሊተላለፍ ይችላል። የግል መረጃዎ ከመተላለፉ በፊት እና ለሌላ የግላዊነት መመሪያ ተገዢ ከመሆኑ በፊት ማስታወቂያ እንሰጣለን። ህግ አስከባሪ ~~~~~~~~~~~~~~ በአንዳንድ ሁኔታዎች ካምፓኒው በህግ አስፈላጊ ከሆነ ወይም በህዝብ ባለስልጣናት ለሚቀርቡት ትክክለኛ ጥያቄዎች (ለምሳሌ፦ ፍርድ ቤት ወይም የመንግስት ኤጀንሲ). ሌሎች ህጋዊ መስፈርቶች ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ኩባንያው እንደዚህ ያለ እርምጃ አስፈላጊ መሆኑን በቅን ልቦና በማመን የግል መረጃዎን ሊገልጽ ይችላል፡- * ህጋዊ ግዴታን ያሟሉ * የኩባንያውን መብቶች ወይም ንብረቶች መጠበቅ እና መከላከል * ከአገልግሎቱ ጋር በተያያዘ ሊከሰቱ የሚችሉ ጥፋቶችን መከላከል ወይም መመርመር * የአገልግሎቱን ተጠቃሚዎችን ወይም የህዝብን ደህንነት ይጠብቁ * ከህጋዊ ተጠያቂነት ይጠብቁ የግልዎ ደህንነት ዳታ ----------------------------------- የግላዊ መረጃዎ ደህንነት ለእኛ አስፈላጊ ነው፣ ነገር ግን ምንም የማስተላለፊያ ዘዴ እንደሌለ ያስታውሱ። በይነመረብ ወይም የኤሌክትሮኒክስ ማከማቻ ዘዴ 100% ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። የእርስዎን የግል ውሂብ ለመጠበቅ በንግድ ተቀባይነት ያላቸውን መንገዶች ለመጠቀም የምንጥር ቢሆንም፣ ፍጹም ደህንነቱን ማረጋገጥ አንችልም። የህጻናት ገመና ================= አገልግሎታችን ከ13 አመት በታች የሆነን ሰው አያነጋግርም።እናም እያወቅን ማንንም ከ13 አመት በታች በሆነ መልኩ የሚለይ መረጃ አንሰበስብም። እርስዎ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ከሆኑ እና ልጅዎ የግል መረጃ እንደሰጠን የሚያውቁ ከሆነ እባክዎ ያነጋግሩን። የወላጅ ፈቃድ ሳናረጋግጥ ከ13 ዓመት በታች ከሆኑ ሰዎች የግል መረጃ እንደሰበስብን ካወቅን ያንን መረጃ ከአገልጋዮቻችን ለማስወገድ እርምጃዎችን እንወስዳለን። መረጃዎን ለማስኬድ እንደ ህጋዊ መሰረት በፈቃድ ላይ መተማመን ካስፈለገን እና ሀገርዎ ከወላጅ ፈቃድ ከፈለገ ያንን መረጃ ከመሰብሰባችን እና ከመጠቀማችን በፊት የወላጅዎን ፈቃድ ልንጠይቅ እንችላለን። አገናኞች ወደ ሌሎች ድህረ ገፆች ===================== አገልግሎታችን በእኛ የማይንቀሳቀሱ ሌሎች ድረ-ገጾች አገናኞችን ሊይዝ ይችላል። የሶስተኛ ወገን አገናኝ ላይ ጠቅ ካደረጉ ወደ የሶስተኛ ወገን ጣቢያ ይመራዎታል። የሚጎበኟቸውን ድረ-ገጾች ሁሉ የግላዊነት ፖሊሲን እንድትከልሱ አበክረን እንመክርዎታለን። እኛ ምንም ቁጥጥር የለንም እና ለማንኛውም የሶስተኛ ወገን ጣቢያዎች ወይም አገልግሎቶች ይዘት፣ የግላዊነት ፖሊሲዎች ወይም ልምዶች ምንም ሀላፊነት አንወስድም። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የተደረጉ ለውጦች ============================ የግላዊነት መመሪያችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማዘመን እንችላለን። አዲሱን የግላዊነት ፖሊሲ በዚህ ገጽ ላይ በመለጠፍ ማንኛውንም ለውጦች እናሳውቅዎታለን። ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689 የማንኛውም ሶስተኛ ወገን ጣቢያዎች ወይም አገልግሎቶች የግላዊነት ፖሊሲዎች ወይም ልምዶች። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የተደረጉ ለውጦች ============================ የግላዊነት መመሪያችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማዘመን እንችላለን። አዲሱን የግላዊነት ፖሊሲ በዚህ ገጽ ላይ በመለጠፍ ማንኛውንም ለውጦች እናሳውቅዎታለን። ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689 የማንኛውም ሶስተኛ ወገን ጣቢያዎች ወይም አገልግሎቶች የግላዊነት ፖሊሲዎች ወይም ልምዶች። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የተደረጉ ለውጦች ============================ የግላዊነት መመሪያችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማዘመን እንችላለን። አዲሱን የግላዊነት ፖሊሲ በዚህ ገጽ ላይ በመለጠፍ ማንኛውንም ለውጦች እናሳውቅዎታለን። ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689 በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የተደረጉ ለውጦች ============================ የግላዊነት መመሪያችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማዘመን እንችላለን። አዲሱን የግላዊነት ፖሊሲ በዚህ ገጽ ላይ በመለጠፍ ማንኛውንም ለውጦች እናሳውቅዎታለን። ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689 በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የተደረጉ ለውጦች ============================ የግላዊነት መመሪያችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማዘመን እንችላለን። አዲሱን የግላዊነት ፖሊሲ በዚህ ገጽ ላይ በመለጠፍ ማንኛውንም ለውጦች እናሳውቅዎታለን። ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689 ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689 ለውጡ ውጤታማ ከመሆኑ በፊት በኢሜል እና/ወይም በአገልግሎታችን ላይ ታዋቂ በሆነ ማስታወቂያ እናሳውቅዎታለን እና በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ አናት ላይ ያለውን "መጨረሻ የዘመነ" ቀን እናዘምነዋለን። ለማንኛውም ለውጦች ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ በየጊዜው እንዲገመግሙ ይመከራሉ። በዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በዚህ ገጽ ላይ ሲለጠፉ ውጤታማ ይሆናሉ። ያግኙን ========== ስለዚህ የግላዊነት ፖሊሲ ምንም አይነት ጥያቄ ካሎት ሊያገኙን ይችላሉ፡ * በስልክ ቁጥር፡ 0960798689
Continue